...

Menu
  • www.berniem.csdd.lv
  • 67025777
  • Ceļu Satiksmes Drošības Direkcija Rīga, S.Eizenšteina iela 6 berniem@csdd.gov.lv

Par projektu

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) ik gadu īsteno dažādus izglītības projektus ar ļoti skaidru mērķi – veicināt zinošas, pārliecinātas un drošas jaunās satiksmes dalībnieku paaudzes veidošanos un attīstību, tādējādi samazinot ceļu satiksmes negadījumos cietušo bērnu skaitu. Lai to panāktu, būtiski uzrunāt ne tikai skolēnus, bet arī atbalstīt Latvijas skolotājus, sniedzot ne tikai iespēju papildināt zināšanas par satiksmes drošību un noteikumiem, bet arī risinājumus, kā šīs zināšanas nodot skolēniem, iekļaujot satiksmes drošības tēmas mācību saturā.

Projekta “Satiksmes drošība pamatizglītības mācību saturā” mērķis – iesaistīt un atbalstīt Latvijas pedagogus jauno satiksmes dalībnieku izglītošanā, piedāvājot vienkāršus, praktiskus un modernās mācību metodēs balstītus risinājumus satiksmes drošības tematikas iekļaušanai mācību saturā. Šo mērķi īstenojot, ir izstrādāts apjomīgs mācību un metodiskais līdzeklis, kas ietver izziņas informāciju, vēstījumus skolēniem, darba lapas, spēles un metodisko paņēmienu aprakstus, kā arī digitāla spēle zināšanu stiprināšanai un pārbaudei. Projektā, lai nodrošinātu veiksmīgu sagatavoto materiālu ieviešanu skolās, ietverts pedagogu profesionālās pilnveides semināru cikls.

Ceļu satiksme ir sarežģīta sistēma, ar kuru lielākā daļa cilvēku saskaras katru dienu, sākot no bērnības līdz sirmam vecumam. Bērni un skolēni veido neaizsargātāko satiksmes dalībnieku grupu. Piedaloties ceļu satiksmē, vienlaikus ir jāizmanto vairākas prasmes, jo pat vienkārša ceļa šķērsošana prasa uztveres, motorikas un emociju vadīšanas prasmju kopumu. Tāpēc projekta teorētiskā un metodoloģiskā pieeja balstās matricā drošas uzvedības algoritmu izveidei uz ceļa: Redzi un klausies. Domā. Prognozē. Dari.

Izglītības projekta īstenošanas periods 2023. gada marts–jūnijs.

 

Izglītības projektu “Satiksmes drošība pamatizglītības mācību saturā” CSDD īsteno sadarbībā ar SIA “Digify”. Projekts finansēts no Ceļu satiksmes drošības padomes līdzekļiem – sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām, ko ceļu satiksmes negadījumu novēršanas pasākumu veikšanai apdrošināšanas sabiedrības katru ceturksni ieskaita biedrības “Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs” (LTAB) kontā.