Noslēdzies CSDD īstenotais izglītības projekts Latvijas pedagogiem “Satiksmes drošība pamatizglītības mācību saturā”

Noslēdzies CSDD īstenotais izglītības projekts Latvijas pedagogiem “Satiksmes drošība pamatizglītības mācību saturā”

18. augustā noslēdzies VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” īstenotais izglītības projekts Latvijas pedagogiem “Satiksmes drošība pamatizglītības mācību saturā”. Tā ietvaros izstrādāti apjomīgi un modernās mācību metodēs balstīti mācību un metodiskie līdzekļi, īstenots profesionālās kompetences pilnveides seminārs “Ceļu satiksmes drošība: Redzi un klausies. Domā. Prognozē. Dari.”, kā arī apbalvoti aktīvākie Latvijas satiksmes drošības pedagogi.

Neilgi pirms jaunā mācību gada sākuma noslēdzies CSDD īstenotais izglītības projekts Latvijas skolotājiem “Satiksmes drošība pamatizglītības mācību saturā”. Tā ietvaros vairāk nekā 280 skolotāji no vairāk nekā 130 izglītības iestādēm visā Latvijā papildināja un pilnveidoja zināšanas par satiksmes drošības jautājumu mācīšanu pamatskolā. Projekta ietvaros skolotājiem sniegti ne vien padomi un ierosme satiksmes drošības jautājumu mācīšanai, bet izstrādāts apjomīgs mācību un metodiskais līdzeklis. Tajā ietverta gan izziņas informācija un metodisko paņēmienu apraksti skolotājiem, gan darba lapas, uzdevumi un spēles skolēniem, tā sniedzot praktiskus un modernās mācību metodēs balstītus risinājumus satiksmes drošības tematikas iekļaušanai mācību saturā. Ar izstrādāto materiālu, tā izmantošanas iespējām, kā arī digitālo spēli “Redzi. Prognozē! Rīkojies!” pedagogi tika iepazīstināti profesionālās kompetences pilnveides seminārā “Ceļu satiksmes drošība: Redzi un klausies. Domā. Prognozē. Dari.”.

“Visu CSDD izglītības projektu augstākais mērķis allaž ir bijis veicināt zinošas, pārliecinātas un drošas jaunās satiksmes dalībnieku paaudzes veidošanos un attīstību. Skaidri apzināmies, ka bez Latvijas pedagogu atbalsta un iesaistes tas nav izdarāms, tādēļ esam gandarīti, ka projektā sastapām aktīvākos skolotājus no visas Latvijas,” stāsta CSDD Izglītības projektu vadītāja Guna Zvīgule.

Noslēdzies arī konkurss “Gada satiksmes drošības pedagogs”, kas norisinājās nu jau otro reizi. Tā mērķis ir veicināt satiksmes drošības jautājumu mācīšanu sākumskolas, pamatskolas klasēs un interešu izglītībā, kā arī mudināt Latvijas pedagogus iedvesmot un mācīties vienam no otra, tādējādi sekmējot nozīmīgu ideju īstenošanu satiksmes drošības jautājumu mācīšanā un apguvē. Gada satiksmes drošības pedagoga tituls un galvenā balva piešķirta Solvitai Lauzējai no pamatskolas “Rīdze”. Otrās vietas ieguvēja ir Sandra Znotiņa no Talsu novada Lībagu sākumskolas, bet trešā vieta Airitai Ešenvaldei no Priekules vidusskolas.

“Savā un CSDD vārdā no sirds sveicu konkursa laureātus un saku lielu paldies skolotājiem, kuri piedalījās un dalījās ar oriģinālām idejām un interesantiem materiāliem un padomiem. Esmu pārliecināta, ka gan projektā izstrādātie mācību materiāli, gan arī konkursā iesniegtie darbi būs lielisks palīgs satiksmes drošības mācīšanā,” ir pārliecināta G. Zvīgule.

Visi projekta “Satiksmes drošība pamatizglītības mācību saturā” ietvaros izstrādātie materiāli ir un būs brīvi pieejami šeit.

 

Izglītības projektu “Satiksmes drošība pamatizglītības mācību saturā” CSDD īsteno sadarbībā ar SIA “Digify”. Projekts finansēts no Ceļu satiksmes drošības padomes līdzekļiem – sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām, ko ceļu satiksmes negadījumu novēršanas pasākumu veikšanai apdrošināšanas sabiedrības katru ceturksni ieskaita biedrības “Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs” (LTAB) kontā.

Skatīts: 662