Konkursa “ Labākā satiksmes drošības skola” punkti ir saskaitīti

2019. gadā CSDD visā Latvijā organizē Jauno satiksmes dalībnieku sacensības un konkursu „Gribu būt mobils”. CSDD projekti ir veids kā sacensību un konkursu formā mudināt bērnus iemācīties ceļu satiksmes noteikumus un izkopt nepieciešamās prasmes savas un līdzcilvēku drošības garantēšanai ikdienas gaitās uz ielas. Bērnu un jauniešu atsaucība šajos projektos ir daudz lielāka, ja aktīvi kopā ar viņiem līdzdarbojas arī pedagogi. Lai pēc iespējas lielāks skaits skolēnu nonāktu līdz konkursiem un veiksmīgi tajos startētu, tika noteiktas aktīvākās Latvijas izglītības iestādes - satiksmes drošības projektu dalībnieces. Vērtēta tika gan dalība CSDD projektos, gan sasniegtie rezultāti šajos konkursos.

 

Izglītības iestādes tika iedalītas četrās grupās (ņemot vērā skolēnu skaitu):

Lielās skolas –skolēnu skaits 300 <;

Vidējās skolas –  skolēnu skaits 100 – 300;

Mazās skolas –  skolēnu skaits < 100;

Velosipēdu pulciņi – interešu izglītības iestādes.

 

Skolu iegūtie punkti projektos:

Izglītības projekta „Jauno satiksmes dalībnieku forums” punktu tabula

Iestādes nosaukums

JSD kvantitātes punkti

JSD kvalitātes punkti

Punkti par JSD kopā

Lielās skolas

Ādažu vidusskola

44

65,94

109,94

Aizkraukles novada vidusskola

72

43,63

115,63

Alūksnes pilsētas sākumskola

61

58,20

119,20

Andreja Upīša Skrīveru vidusskola

18

74,89

92,89

Baložu vidusskola

74

85,97

159,97

Balvu pamatskola

31

50,59

81,59

Brocēnu vidusskola

24

53,91

77,91

Cēsu 2. pamatskola

20

41,69

61,69

Cēsu Pilsētas vidusskola

26

73,14

99,14

Dobeles 1. vidusskola

8

52,42

60,42

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

10

28,83

38,83

Gulbenes novada valsts ģimnāzija

17

75,97

92,97

Iecavas vidusskola

9

59,41

68,41

Ilūkstes Raiņa vidusskola

14

49,91

63,91

Jelgavas 4. sākumskola

27

74,39

101,39

Jelgavas 4. vidusskola

4

70,54

74,54

Jelgavas Centra pamatskola

8

60,97

68,97

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

7

44,10

51,10

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola

11

73,60

84,60

Krāslavas Varavīksnes vidusskola

25

15,63

40,63

Ķeguma komercnovirziena vidusskola

11

55,19

66,19

Liepājas Raiņa 6. vidusskola

13

63,38

76,38

Limbažu sākumskola

23

56,12

79,12

Ludzas 2. vidusskola

7

62,90

69,90

Ludzas pilsētas ģimnāzija

24

47,83

71,83

Ogres sākumskola

160

49,01

209,01

Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola

2

64,54

66,54

Priekuļu vidusskola

87

54,27

141,27

Pumpuru vidusskola

19

57,78

76,78

Rēzeknes 5. vidusskola

12

53,15

65,15

Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskola

30

49,80

79,80

Saldus pamatskola

37

42,37

79,37

Saldus vidusskola

33

43,34

76,34

Skrundas vidusskola

37

52,75

89,75

Talsu sākumskola

20

70,96

90,96

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

36

64,18

100,18

Valmieras sākumskola

18

50,09

68,09

Ventspils 1. pamatskola

6

70,66

76,66

Ventspils 4. vidusskola

7

74,87

81,87

Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskola

50

57,88

107,88

Vidējās skolas

Aizupes pamatskola

15

73,94

88,94

Ciblas vidusskola

5

62,24

67,24

Codes pamatskola

11

78,47

89,47

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola

38

63,35

101,35

Dobeles sākumskola

20

59,69

79,69

Kalnciema vidusskola

24

50,96

74,96

Nautrēnu vidusskola

18

53,43

71,43

Piltenes vidusskola

17

48,87

65,87

Preiļu 2. vidusskola

23

53,82

76,82

Riebiņu vidusskola

20

57,71

77,71

Rugāju novada vidusskola

8

71,33

79,33

Sējas pamatskola

8

69,58

77,58

Slokas pamatskola

20

53,35

73,35

Ventspils Pārventas pamatskola

12

63,55

75,55

Zemgales vidusskola

11

45,73

56,73

Mazās skolas

Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola

17

62,61

79,61

Dignājas pamatskola

3

69,39

72,39

Ērģemes pamatskola

25

73,27

98,27

Galēnu pamatskola

26

55,10

81,10

Kusas pamatskola

32

59,67

91,67

Liepupes pamatskola

3

47,45

50,45

Matīšu pamatskola

8

60,27

68,27

Ozolmuižas pamatskola

4

66,84

70,84

Pāles pamatskola

17

46,28

63,28

Pededzes pamatskola

8

56,84

64,84

Pelēču pamatskola

7

59,18

66,18

Penkules pamatskola

17

48,38

65,38

Popes pamatskola

10

75,00

85,00

Remtes pamatskola

9

44,84

53,84

Rēznas pamatskola

7

53,86

60,86

Rubeņu pamatskola

8

49,62

57,62

Rucavas pamatskola

26

77,37

103,37

Strautiņu pamatskola

29

76,11

105,11

Umurgas pamatskola

27

60,52

87,52

Vidrižu pamatskola

1

60,71

61,71

Interešu izglītības pulciņi

Aizputes novada skolēnu jaunrades centrs

22

65,86

87,86

Bauskas Bērnu un jauniešu centrs

7

62,61

69,61

Ilūkstes Bērnu un Jauniešu centrs

6

53,40

59,40

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

4

34,18

38,18

Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs

15

45,88

60,88

 

 

Konkursa „Gribu būt mobils” punktu tabula

Iestādes nosaukums

GBM kvantitātes punkti

GBM
kvalitātes punkti

Punkti par GBM kopā

Lielās skolas

Ādažu vidusskola

599

17,1

616,1

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

5

15,9

20,9

Alūksnes pilsētas sākumskola

40

26,3

66,3

Baldones vidusskola

5

18,8

23,8

Baložu vidusskola

65

15,8

80,8

Bauskas 2. vidusskola

5

23,1

28,1

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola

25

27,9

52,9

Brocēnu vidusskola

62

31,8

93,8

Cēsu 1. pamatskola

25

20,7

45,7

Cēsu Pilsētas vidusskola

30

36,7

66,7

Daugavpils Centra vidusskola

30

50,6

80,6

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola

5

36,5

41,5

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

5

16,8

21,8

Gulbenes novada valsts ģimnāzija

40

27,0

67,0

Iecavas vidusskola

45

9,0

54,0

Ilūkstes Raiņa vidusskola

40

55,1

95,1

Jaunogres vidusskola

45

64,9

109,9

Jelgavas 5. vidusskola

20

12,1

32,1

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

20

38,0

58,0

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

25

15,4

40,4

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola

75

28,1

103,1

Krāslavas pamatskola

10

20,4

30,4

Krāslavas Varavīksnes vidusskola

5

29,8

34,8

Kuldīgas 2. vidusskola

135

32,6

167,6

Ķekavas vidusskola

20

30,8

50,8

Liepājas Centra sākumskola

10

33,4

43,4

Liepājas Liedaga vidusskola

5

21,2

26,2

Liepājas Raiņa 6. vidusskola

5

0,0

5,0

Limbažu 3. vidusskola

50

11,2

61,2

Limbažu sākumskola

20

20,1

40,1

Ludzas pilsētas ģimnāzija

5

38,0

43,0

Ogres sākumskola

95

31,6

126,6

Olaines 1. vidusskola

5

0,0

5,0

Preiļu 1. pamatskola

20

65,4

85,4

Priekuļu vidusskola

55

7,3

62,3

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija

5

36,5

41,5

Rīgas 15. vidusskola

10

17,5

27,5

Rīgas 21. vidusskola

40

71,9

111,9

Rīgas 25. vidusskola

5

37,5

42,5

Rīgas 41. vidusskola

25

13,2

38,2

Rīgas 84. vidusskola

25

25,7

50,7

Salacgrīvas vidusskola

20

41,8

61,8

Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola"

15

12,7

27,7

Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskola

5

0,0

5,0

Saldus pamatskola

10

27,2

37,2

Siguldas Valsts ģimnāzija

20

14,4

34,4

Skrundas vidusskola

95

63,6

158,6

Talsu sākumskola

5

13,0

18,0

Tukuma 2. vidusskola

20

37,0

57,0

Ulbrokas vidusskola

5

0,0

5,0

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija

10

3,6

13,6

Valmieras Valsts ģimnāzija

5

22,6

27,6

Ventspils 1. pamatskola

5

34,1

39,1

Ventspils 4. vidusskola

5

29,8

34,8

Viesītes vidusskola

5

0,0

5,0

Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskola

225

27,4

252,4

Viļānu vidusskola

15

26,9

41,9

Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola

5

30,3

35,3

Vidējās skolas

Aizupes pamatskola

10

17,5

27,5

Cesvaines vidusskola

5

2,9

7,9

Ciblas vidusskola

65

62,2

127,2

Dricānu vidusskola

10

1,7

11,7

Kaunatas vidusskola

5

28,4

33,4

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola

10

19,5

29,5

Lielvārdes pamatskola

50

31,1

81,1

Limbažu novada ģimnāzija

10

7,9

17,9

Līvānu 2. vidusskola

5

30,8

35,8

Lizuma vidusskola

5

12,0

17,0

Madlienas vidusskola

25

32,9

57,9

Nautrēnu vidusskola

5

20,7

25,7

Palsmanes pamatskola

5

37,0

42,0

Pāvilostas vidusskola

5

32,2

37,2

Pļavniekkalna sākumskola

5

3,8

8,8

Preiļu 2. vidusskola

45

18,0

63,0

Privātā pamatskola "Gaismas tilts 97"

25

29,3

54,3

Pūres pamatskola

47

12,5

59,5

Riebiņu vidusskola

35

17,9

52,9

Rīgas 1. pamatskola-attīstības centrs

5

18,8

23,8

Rudzātu vidusskola

10

18,3

28,3

Salienas vidusskola

35

35,1

70,1

Stāķu pamatskola

20

39,9

59,9

Šķibes pamatskola

10

25,2

35,2

Talsu Valsts ģimnāzija

45

39,1

84,1

Tukuma 3. pamatskola

10

17,3

27,3

Valdemārpils vidusskola

5

9,6

14,6

Valmieras Gaujas krasta vidusskola - attīstības centrs

15

17,3

32,3

Varakļānu vidusskola

45

38,8

83,8

Vecsaules pamatskola

5

30,3

35,3

Ventspils Pārventas pamatskola

5

27,4

32,4

Verēmu pamatskola

5

21,2

26,2

Zemgales vidusskola

30

67,9

97,9

Zilupes vidusskola

10

29,8

39,8

Mazās skolas

Barkavas pamatskola

25

15,4

40,4

Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola

70

47,8

117,8

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola

20

37,5

57,5

Daudzeses pamatskola

5

0,0

5,0

Dzelzavas pamatskola

20

33,7

53,7

Džūkstes pamatskola

25

19,7

44,7

Ērģemes pamatskola

20

48,1

68,1

Gaigalavas pamatskola

10

45,2

55,2

Galēnu pamatskola

10

31,3

41,3

Ikšķiles novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde Tīnūžu sākumskola

25

29,8

54,8

Indras pamatskola

50

48,3

98,3

Jersikas pamatskola

10

20,9

30,9

Kalnsētas pamatskola

5

2,9

7,9

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

30

25,0

55,0

Kusas pamatskola

35

21,6

56,6

Laidu pamatskola

10

23,8

33,8

Lazdonas pamatskola

10

17,1

27,1

Lēdmanes pamatskola

5

26,4

31,4

Mazzalves pamatskola

5

23,6

28,6

Mežvidu pamatskola

5

42,3

47,3

Pāles pamatskola

75

42,3

117,3

Pērses sākumskola

5

21,2

26,2

Popes pamatskola

75

44,5

119,5

Pūņu pamatskola

25

20,0

45,0

Rankas pamatskola

5

26,0

31,0

Rožupes pamatskola

5

25,5

30,5

Rucavas pamatskola

15

32,5

47,5

Saldus novada pašvaldības Ezeres pamatskola

5

33,2

38,2

Straupes pamatskola

20

55,8

75,8

Strautiņu pamatskola

109

37,2

146,2

Sunākstes pamatskola

5

31,7

36,7

Taurupes pamatskola

5

26,4

31,4

Trapenes sākumskola

5

19,2

24,2

Valdemāra pamatskola

5

25,5

30,5

Vestienas pamatskola

10

25,5

35,5

Vidrižu pamatskola

5

0,0

5,0

Ziemeru pamatskola

5

17,8

22,8

Skatīts: 933