STARTA GRAFIKS

Jelgavas 4. sākumskola, Pulkveža O. Kalpaka iela 34, Jelgava  | 16. maijs

1. starts 11:00

2. starts 12:15

DALĪJUMS STARTA GRUPĀS

STARTA NR.

STARTA GRUPA

DALĪBNIEKA REĢISTRĀCIJAS NUMURS*

1

Kalnciema vidusskola 1 916,908,909,906,911

2

Kalnciema vidusskola 2 917,912,910,918,919 

3

Kalnciema vidusskola 3 915,927,920,921,923 

4

Kalnciema vidusskola 4 926,925,907,914,913,924 

5

Jaunrades nams "JUNDA" 864,865

6

 Jelgavas 4.sākumskola 1  862,861,859,860,858

7

 Jelgavas 4.sākumskola 2  855,856,857,863 

8

 Aizupes pamatskola 1  850,838,854,842,853 

9

 Aizupes pamatskola 2  837,851,849,836,852

10

 Aizupes pamatskola 3  840,841,843,839,848,844 

*Dalībnieka reģistrācijas numurs tiek piešķirts reģistrējoties sacensībām un ir atrodams dalībnieku pieteikumā.

 

STARTA GRAFIKS

Laiks /posms

CSN

1.trase

2.trase

Velo uzbūve

Pirmā palīdzība

11:00 –11:15

1

2

3

4

5

11:15 –11:30

5

1

2

3

4

11:30 –11:45

4

5

1

2

3

11:45 –12:00

3

4

5

1

2

12:00 - 12:15

2

3

4

5

1

 

Laiks /posms

CSN

1.trase

2.trase

Velo uzbūve

Pirmā palīdzība

12:15-12:30

6

7

8

9

 10

12:30-12:45

 10

6

7

8

9

12:45-13:00

9

10 

6

7

8

13:00-13:15

8

9

10 

6

7

13:15-13:30

7

8

9

 10

6

Skatīts: 173