Ceļu satiksmes drošības direkcija, turpinot aizsākto tradīciju satiksmes drošības izglītības darbā, ir izstrādājusi mācību projektu "Gribu būt mobils" jaunā veidolā, kas piemērots šī brīža situācijai un to virzītajām prasībām.

Izglītības projekta "Gribu būt mobils" mērķi -

  • veicināt 6.-8. klašu skolēnos izpratni par drošības pasākumiem ceļu satiksmē un rosināt viņus augt par atbildīgām personībām, kas spēj identificēt apdraudējumus un riskus dažādās dzīves situācijās, tai skaitā ceļu satiksmē, mudināt izprast savus pienākumus, identificē drošas rīcības soļus, precīzi formulēt un kritiski analizēt kompleksas problēmas, kas saistītas ar drošību;

  • sniegt skolotājiem atbalstu minēto skolēnu caurviju prasmju attīstīšanā, piedāvājot inovatīvu, mūsdienīgās mācību metodēs balstītu izglītojošu materiālu interneta vidē ar jauniešiem tik tuvo sacensības garu. Mācību projekta realizācijas gaitā pedagogi var plānot mācību procesu, izmantojot mācību platformu, kura sniedz iespēju izsekot audzēkņu sekmēm, tēmu izpratnei.

Izglītības projekta galvenās iezīmes:

mācības ar sacensību elementiem, vērtējot katra skolēna individuālo sniegumu;

uzbūve ļauj katras tēmas saturu apgūt vienas mācību stundas laikā un skolotājiem ir piedāvāts materiāls, ko izmantot mācību stundā, gan aktīvi līdzdarbojoties, gan audzēkņiem atļaujot to apgūt pašvadīti. Šāda pieeja padara materiālu ērti lietojamu klases audzināšanas, sociālo zinību vai citās mācību jomās.

Projekta neklātienes kārta – mācības un zināšanu novērtēšana visa mācību gada laikā. Mācību saturs ērti lietojams uz ekrāna, interaktīvās tāfeles, datorā, viedierīcēs – planšetēs vai mobilajos telefonos.

Projekta klātienes kārta ir iespēja tikties 2021./2022. mācību gada izcilniekiem satiksmes drošības pasākumā, kas skolēniem un skolotājiem sniegs gandarījumu par mācību gadā padarīto un vērtīgas atziņas nākamajam mācību cēlienam.

Projektā paredzētas arī balvas visa mācību cikla garumā, lai izteiktu skolēniem un skolotājiem pateicību par sabiedrībai svarīgu jautājumu apguvi izglītības procesa laikā un satiksmes drošības veicināšanu Latvijā. 2021./2022. mācību gada izcilnieks satiksmes drošības jautājumos un viņa izglītības ceļu veicinošais skolotājs saņems galveno balvu - skolēns dāvanu karti 500 EUR vērtībā, bet skolotājs dāvanu karti 300 EUR vērtībā.

Sīkāku informāciju par projektu atradīsiet www.gribubutmobils.lv.

2021./2022. mācību gada izglītības projekta “Gribu būt mobils” moto "Iebrauc ceļu satiksmē!". Sekosim sauklim un būsim aktīvi, atbildīgi un mobili ceļu satiksmes lietotāji!

Piedalīsimies, mācīsimies un būsim droši!

 

Skatīts: 8397